Historie

Olsvik Legesenter ble etablert i Januar 1980, som Kommunalt legekontor.
Ble privatisert i Oktober 1993.
Flyttet i nye lokaler, September 2005 og er nå en del av fastlegeordningen.
Ved kontoret er det nå 6 leger, hvorav 2 er kvinner, 1 jordmor og 1 turnuslege.
Det er 5 medarbeidere ved kontoret.
I tillegg til de faste ansatte har vi i perioder legestudenter i praksis, gjennom et samarbeid med UiB, Det Medisinske Fakultet.
Legene har i tillegg offentlige oppgave for Bergen Kommune